Styrelsen

Styrelse i Jukkasjärvi Hembygdsförening:

Ordförande: Lennart Häggroth

Sekreterare: Matilda Häggroth

Kassör: Jonas Uddenberg

Ledamöter: Elin Lundqvist, Peter Isaksson.

Suppleanter: Anna Kuoksu, Lisbeth Nilsson, Ulrika Pesäämä, Marianne Stöckel, Curt Persson.


Valberedning:

Valberedningen består av:

Göran Fjällborg, sammankallande.

Tommy Johansson.

Linda Thorneus.

Kontakta gärna oss om du är intresserad av styrelsens arbete.